Poznaj nas, My poznamy Ciebie i Twoje potrzeby

Nasza Kancelaria to efekt połączenia pasji, energii i doświadczenia. Wiedza, stale doskonalone umiejętności i współpraca z zaufanymi doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi oraz z innymi profesjonalistami z branży to gwarancja najwyższych standardów.

Agnieszka Cwalina-Kowalewska

ADWOKAT, MBA

mob.: +48 507 526 676
email: ack@hagne.law

LinkedIn

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, zarówno w sprawach z zakresu regulacji związanych z prawem antymonopolowym i prawem konsumenckim na rynku detalicznym energii elektrycznej i paliw gazowych, jak i w relacjach na rynku hurtowym. Reprezentowała Klientów w ramach sporów przed regulatorami (URE/UOKiK), w tym w obszarze mechanizmów wsparcia energetyki odnawialnej oraz kogeneracji. Jest aktywnym obserwatorem i uczestnikiem wdrożenia w Polsce regulacji dotyczących efektywności energetycznej oraz przejrzystości na hurtowym rynku energii.

Doradza Klientom kompleksowo w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w sprawach korporacyjnych związanych z kontraktami handlowymi w sektorze gospodarki morskiej, transportu kolejowego oraz w branży spożywczej. Wspiera Klientów przy rozwijaniu handlu elektronicznego.

Od 2013 roku udziela się w Towarzystwie Obrotu Energią, będąc członkiem zwyczajnym i uczestnicząc w Grupie ds. Umów w ramach Zespołu ds. rynku detalicznego. W ramach tej Grupy brała udział w opracowaniu standardu Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUD-k) dla obrotu energią elektryczną na rynku gospodarstw domowych oraz ostatecznej treści i formy wprowadzanego na rynku Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej.

Jest również członkiem Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych, w którym od 2017 roku pełni funkcję rzecznika eksperta z tytułem konsultanta w specjalności praw majątkowych.

Wykształcenie prawnicze zdobywała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie od 2006 roku jako członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, gdzie w latach 2016 – 2020 działała w Referacie Skarg Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, a obecnie w Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego.

W 2019 roku uzyskała tytuł Master of Business Administration – MBA, kończąc International MBA in Strategy, Programme and Project Management, 9 Edition na Politechnice Gdańskiej.

Ukończyła również kurs inwestowania na giełdzie organizowany przez Szkołę giełdową Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz warsztaty EFET standarised documentation in the context of the Polish wholesale gas market. Posiada certyfikaty: MoP Foundation Certificate in Portfolio Management, MSP Foundation Certificate in Programme Management oraz PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management.

Biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym i biznesowym (TOLES Higher, TOLES Advanced, BEC Higher, CAE) i językiem hiszpańskim w stopniu zaawansowanym.

Prywatnie uprawia triathlon i crossfit, jest także fanką gitarowej muzyki alternatywnej i wielbicielką kina europejskiego.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów cywilnych, ubezpieczeniowych i gospodarczych między innymi powstałych na tle odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, a także dotyczących stosunku pracy.

Przeprowadzała due diligence spółek prawa handlowego przy przekształceniach właścicielskich.

W ramach swojej praktyki zawodowej realizowała wdrożenia obowiązków wymaganych przez RODO, w szczególności współtworzyła wewnętrzne regulacje, w tym polityki bezpieczeństwa i prywatności, a także treści klauzul zawierających zgody na potrzeby administratorów lub podmiotów przetwarzających. Audytuje podmioty gospodarcze z zakresu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami bezpieczeństwa informacji i ochrony danych.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać jeszcze na studiach, współpracując z kancelariami adwokackimi w Lublinie i Łodzi. Od 2016 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Biegle włada językiem angielskim.

Prywatnie jako skrzypaczka, koncertowała w wielu krajach Europy oraz świata, realizując jednocześnie swoją pasję do podróżowania i poznawania innych kultur. W wolnym czasie czyta literaturę o tematyce podróżniczej i historycznej.

Marta Krukowska

RADCA PRAWNY

mob.: +48 796 414 366
email: mk@hagne.law

LinkedIn

„Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.” - Henry Ford